sknif.ue.poznan.pl

Bądź z nami na bieżąco.

triangle

Witamy na stronie SKNIF

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody Ilościowe w Ekonomi" odbyła się 09 grudnia 2011r. Honorowy patronat objął Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. dr hab. Emil Panek. Konferencja podzielona była na cztery części: sesja wykładów gości specjalnych oraz trzy sesje referatów studentów.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: dr hab. Jerzy Marzec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przedstawił wykład zatytułowany: "Ekonometryczne modele dyskretnego wyboru; przykłady ich zastosowań w celu pomiaru ryzyka kredytowego i skuteczności rzutu do kosza", a także prof. UAM dr hab. Ryszard Doman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego wykład był zatytułowany: "Kopule a ostatni kryzys finansowy: wszystkiemu winne są ogony!".
Podczas wszystkich sesji referatów studenci z różnych uczelni wyższych z całej Polski prezentowali swoje referaty, w większości oparte na badaniach empirycznych. W trakcie tych sesji usłyszeliśmy referaty zatytułowane:

 • Agnieszka Kiedrowska: Zarządzanie ryzykiem portfela papierów wartościowych z wykorzystaniem marginalnej, składnikowej i przyrostowej wartości zagrożonej
 • Michał Burzyński: Rola agencji ratingowych w procesie wzrostu gospodarczego
 • Aleksandra Szymańska: Zarządzanie ryzykiem cen towarów za pomocą opcji koszykowych
 • Robert Szóstakowski: Programowanie i ewaluacja automatycznych systemów inwestycyjnych na bazie regresji na rynkach walutowych
 • Maciej Beręsewicz: Analiza wyników wyborów do Sejmu 2011 z uwzględnieniem zależności przestrzennych
 • Jakub Mućk: Prognozowanie realnego kursu walutowego przy pomocy sieci neuronowych
 • Tomasz Kubica: Zastosowanie narzędzia Data Mining w analitycznym CRM na przykładzie segmentacji klientów bankowych
 • Paweł Maryniak: Zbiór efektywny w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Adrian Burda: Źródła wahań cyklicznych na polskim rynku pracy. Badanie empiryczne z wykorzystaniem analiz symulacyjnych opartych na wektorowych modelach korekty błędu
 • Mateusz Bocian: Badanie przydatności metody wygładzania wykładniczego w prognozowaniu wartości wskaźników finansowych spółek giełdowych sektora deweloperskiego
 • Anita Maćkowiak, Łukasz  Wawrowski: Oszczędności Polaków w ostatnim dziesięcioleciu. Analiza na podstawie badania "Diagnoza Społeczna"
 • Dorota Grochowina: Analiza statystyczna cen mieszkań w Krakowie w okresie od 2006 r. do 2010 r. na przykładzie wybranego biura nieruchomości z Krakowa
 • Lidia Miszkiel, Natalia Reszka: Zastosowanie statystycznej analizy wielowymiarowej do klasyfikacji spółek notowanych na GPW S.A. w Warszawie  w oparciu o wskaźniki analizy finansowej
 • Błażej Ziemann: Wykorzystanie metody analizy skupień do klasyfikacji oferty dworów i pałaców Północnych Kaszub
Wszyscy słuchacze otrzymali na początku konferencji arkusz oceny referatów prezentowanych przez studentów, na których można było ocenić wygłoszony referat w skali od 1 do 5. Ostatnim punktem konferencji MIE 2011 było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat. Na podstawie arkuszy ocen zsumowane zostały punkty i rozdane wyróżnienia oraz dyplomy dla najlepszych trzech referatów. Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę: bezprzewodową myszkę firmy Logitech. Lista najlepszych referatów prezentuje się następująco:

1. Tomasz Kubica
2. Michał Burzyński
3. Maciej Beręsewicz

 

Wyróżnienia:
 • Mateusz Bocian
 • Adrian Burda
 • Dorota Grochowina
 • Paweł Maryniak
 • Aleksandra Szymańska
Gratulujemy!!!

Financial Engineering Day 2016

  26 lutego 2016r. o godz. 9:30 w sali 111A Gmachu Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbędzie się organizowany po raz drugi Financial Engineering Day.

  Więcej informacji tutaj

Laboratorium Tradingowe OSTC

  • 20 października o godzinie 13:15 w sali 1.18 budynku CEUE odbyło się otwarcie nowego laboratorium tradingowego OSTC. Studenci zyskali możliwość do wypróbowania swoich sił w symulacyjnym inwestowaniu na danych rzeczywistych, które dostarczają takie giełdy jak: CME, Liffe InterContinental Exchange. Takie same laboratoria działają również w Krakowie, Łodzi oraz Warszawie i są chętnie odwiedzane przez studentów.