sknif.ue.poznan.pl

Bądź z nami na bieżąco.

triangle

Witamy na stronie SKNIF

W dniach 28-29 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody Ilościowe w Ekonomii", której SKNIF był współorganizatorem wraz z dwoma innymi kołami naukowymi: Estymator oraz Portfolio. Zgodnie z wieloletnią już tradycją głównymi tematami konferencji były zagadnienia związane ze statystyką, ekonometrią oraz zastosowaniem szeregu innych metod ilościowych do badań społeczno-ekonomicznych. 

Dwudniową konferencję rozpoczął referat "Visualizing my market position: from dimensionality reduction to an interactive application", zaprezentowany nam przez Pana Adolfo Alvarez - eksperta języka R w firmie Analyx, która była jednym z dwóch sponsorów konferencji. Grono to uzupełniła firma tradingowa OSTC. Miło nam również poinformować, że partnerami konferencji były Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Fundacja Rozwoju Zawodowego "Quantitative Finance". 

Drugi dzień konferencji otworzył referat Gościa Specjalnego, którym była dr Agata Kilber z Katedry Matematyki Stosowanej na UEP pod tytułem "Wpływ kryzysu greckiego na postrzeganie ryzyka gospodarek europejskich".

Przybyli goście mogli wysłuchać piętnastu referatów wygłaszanych przez studentów z całej Polski, m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Spośród nich nagrodziliśmy trzy najlepsze prezentacje.

I miejsce: Paweł Musiałowski Michał Nowierski (UEP) - Co wpływa na ceny okolicznościowych dwuzłotówek.
II miejsce: mgr Lilianna Jarmakowska - Kostrzanowska (UŁ) - Missing Values - jak zalepić dziury? O radzeniu sobie z brakującymi wartościami.
III miejsce: Katarzyna Włosik (UEP) - Współzależność pomiędzy giełdami wybranych państw europejskich.


Financial Engineering Day 2016

    26 lutego 2016r. o godz. 9:30 w sali 111A Gmachu Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbędzie się organizowany po raz drugi Financial Engineering Day.

    Więcej informacji tutaj

Laboratorium Tradingowe OSTC

    • 20 października o godzinie 13:15 w sali 1.18 budynku CEUE odbyło się otwarcie nowego laboratorium tradingowego OSTC. Studenci zyskali możliwość do wypróbowania swoich sił w symulacyjnym inwestowaniu na danych rzeczywistych, które dostarczają takie giełdy jak: CME, Liffe InterContinental Exchange. Takie same laboratoria działają również w Krakowie, Łodzi oraz Warszawie i są chętnie odwiedzane przez studentów.